Inițiativa GreenWeb urmărește dezvoltarea unei platforme multidisciplinare de colaborare între actori relevanți din domeniul infrastructurii de transport și din cel al conservării naturii.  Platforma Green-Web.eu a fost inițiată de un grup de organizații din România și Grecia cu sprijinul IENE. Platforma Green-Web.eu este administrată de Asociația Zarand, organizație neguvernamentală, non-profit, înregistrată în România, Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 44, CIF 28253780.

Platforma Green-Web.eu este preocupată de garantarea confidențialității și de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Politica prezentată mai jos se referă la datele personale ale membrilor rețelei GreenWeb sau ale utilizatorilor platformei Green-Web.eu și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin e-mail sau formulare on-line. În scopul desfășurării activității, administratorul platformei Green-Web.eu, respectiv Asociația Zarand, poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare pentru funcționarea rețelei și a platformei sau necesare din punct de vedere legal. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, naționalitate, adresă, telefon, adresa de e-mail, profesie etc.

Scopul pentru care sunt colectate și modul în care sunt folosite datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platforma Green-Web.eu colectează date în următoarele cazuri:

 • Dacă sunteți membru înregistrat al rețelei GreenWeb sau utilizator al anumitor secțiuni ale platformei Green-Web.eu;
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră, prin newsletter, e-mail sau telefonic;
 • Pentru a îndeplini obligații legale impuse de legislația în vigoare;
 • Monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului și funcționalității site-ului green-web.eu.

Transmiterea de date cu caracter personal către terți.

Platforma Green-Web.eu nu divulgă datele dumneavoastră personale către terţi, cu următoarele posibile excepții:

 • către colaboratori care gestionează anumite secțiuni ale platformei, doar cu acceptul dumneavoastră;
 • dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice.

 Durata procesării.

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă de timp adecvată funcționării rețelei GreenWeb și a platformei Green-Web.eu. Există situații în care legislația în vigoare poate impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade specifice de timp.

 Drepturile dumneavoastră.

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
  • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
  • o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
  • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 • dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi la adresa de e-mail contact@green-web.eu. Vom trata solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

 

Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare la 15 iunie 2019 și va putea fi actualizată în funcție de posibile modificările legislative viitoare. Orice actualizare se va aplica după un interval de 15 zile de la publicarea pe site.